8 / 8

29.01.2020

ÇALINAN TABLOLAR

MATISSE FİRARDA
Güçlü renk kullanımıyla öne çıkan Fovizm akımının ünlü temsilcisi Henri Matisse’in duyguları dışavuran “vahşi” renk paletini tanımayan var mı? Picasso ile birlikte 20. yüzyıl modern sanatına devrimci niteliğini kazandıran Matisse de sanat hırsızlığı kurbanlarından. Sanatçının 1919 tarihli “Sarı ve Beyazlar İçindeki Okuyucu” tablosu; Monet’nin “Waterloo Köprüsü”, Picasso’nun “Arleken’in Kafası” ve Gauguin’ın “Açık Pencere Önündeki Kadın” resmi ile birlikte 16 Ekim 2012’de Rotterdam’da bulunan Kunsthal Müzesi’nden çalındı. Tablolara ne olduğu hala bilinmese de dileriz bir gün ait oldukları yere geri dönerler.