2 / 8

29.01.2020

ÇALINAN TABLOLAR

MODERN MONET
Claude Monet’nin baba ocağı Le Havre Limanı’nı resmettiği, “İzlenim, Gün Doğumu” eseri ilk kez 1874 yılının Nisan ayında Paris’te İlk İzlenimciler Sergisi’nde sanatseverlerle buluştu. 1870-71 yılları arasında İspanya tahtı veraset anlaşmazlığı sebebiyle patlak veren Fransa-Prusya Savaşı sonucunda yenilen Fransa’nın, endüstrileşme ile küllerinden doğacağına inanan Monet, “İzlenim, Gün Doğumu”nda arka planda resmettiği fabrika bacaları ve buhar gemileri ile moderniteyi övüyor, renk kullanımı ile atmosfer resminin şahikasını yaratıyordu. 28 Ekim 1985’te beş silahlı soyguncu Musée Marmottan Monet’nin koleksiyonunda yer alan “İzlenim, Gün Doğumu” dahil dokuz eseri çaldı. İzlenimcilik akımına ismini veren resim neyse ki 1990’da Korsika’da bulunup müzeye iade edildi.