FARKLI DÖNEM İŞLERİ BİR ARADA

04.04.2017 15:20:10

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde bulunan Galeri KHAS, “Antik Gelecek” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde bulunan Galeri KHAS, “Antik Gelecek” adlı sergiye ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı sergi, farklı dönemlerde yapılmış heykelleri farklı bağlam ve içerikte bir araya getiriyor.

13 Nisan’da açılacak serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Genco Gülan’ın heykellerinin önemli bir bölümünün antikiteyle iç içe geçtiğini belirtiyor. Prof. Dr. Kahraman, “Gülan; antikitenin kusursuz, platonik idealar etrafında kurulmuş yapıtlarını deforme eden bir anlayışa sahip. İdeal/kusursuz bir şekilde oluşturulmuş ve ana maksadı gene ideal bir güzellik sunmak olan bu yapıtların mevcut deformasyonu sadece söz konusu idealizasyonun gerçeklik temeline çekilmesini içermiyor. Tam tersine sanat yapıtının gerçekliğini sorguluyor. Onun kendi içinde saklı idealinin ancak bir kurgu olduğunu vurguluyor. Bunlar idealden reele taşınmış yapıtlar değil. Sanat yapıtının idealinin bizatihi sanat yapıtının içinde saklı olduğunu belirleyen çalışmalar. Böylelikle de Gülan, Kübizmden Pop Sanata kadar uzanan ama Kant estetiğini de içeren bir sanatsal düzlem oluşturuyor. Ben de bu cesur ve önemli yapıtlar bağlamında antikitenin daima gelecekle ilgili bir yanı bulunduğunu öne çıkarmak istiyorum” diyor.